Dobry klimat to podstawa! Naszym klientom oferujemy usługi przeglądu klimatyzacji, napełnianie klimatyzacji czynnikiem chłodniczym, dezynfekcję ozonem oraz naprawę ewentualnych uszkodzeń. Przegląd klimatyzacji samochodowej powinien być wykonywany co najmniej raz do roku. W skład przeglądu wchodzi: sprawdzenie układu, opróżnienie układu z czynnika i oleju, wykonanie próżni oraz napełnienie odpowiednią ilością czynnika, dezynfekcja parownika oraz kontrola stanu filtra przeciwpyłkowego (kabinowego) i jego wymiana w razie konieczności. Ozonowanie układu klimatyzacji i wnętrza samochodu to inaczej dezynfekcja metodą ozonową, do której używa się generatora ozonu pracującego w zamkniętym samochodzie. Zastosowanie ozonu jest bardzo skuteczne i bezpieczne, nie istnieje żadne zagrożenie odbarwienia tapicerki samochodowej.